Inspirační fórum

Miki Kashtan

Miki Kashtan
Spisovatelka

Lektorka v oblasti nenásilné komunikace a aplikace jejích principů v usilování o společenskou transformaci. Spoluzakladatelka organizace Bay Area Nonviolent Communication, která spojuje širokou škálu projektů propagujících tyto principy ve snaze vytvořit svět, kde jsou naplňovány potřeby všech. Ve své knize z roku 2015 Reweaving Our Human Fabric: Working Together to Create a Nonviolent Future (Nové spřádání lidské tkaniny: Společně vytvářet nenásilnou budoucnost) nabízí obraz spravedlivější budoucnosti a se zvláštní pozorností k roli leadershipu ukazuje cesty, kterými k ní lze dojít.