Inspirační fórum

Mira Babiaková

Mira Babiaková
Lekářka a psychiatryně

Mira Babiaková je lekářka a psychiatryně. Absolvovala LF UK Bratislava, v letech 1995 až 2001 pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice, z toho od 1999 na Centru Krizové Intervence. V letech 2001 až 2003 vedla lůžkové oddělení v Krizovém centru RIAPS. Od roku 2008 vede soukromou psychiatrickou ambulanci. Spolu s Dagmar Jančovou se věnuje také lektorské činnosti – výuce relaxačních technik v rámci Výcviku v relaxačních technikách pro profesionály. Od roku 2020 spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na tvorbě modulu sebepéče pro zdravotníky v rámci projektu iniciativy NA ROVINU (realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR), webináře pravidelně lektoruje dosud.