Inspirační fórum

Mirjami Lantto Klein

Mirjami Lantto Klein
Geografka, výzkumnice

Mirjami Lantto Klein je absolventkou doktorského studia v oboru geografických věd a věd o Zemi na University of Glasgow. Její výzkum v rámci kreativních geohumanitních věd se zaměřuje na materiálně-sémiotické procesy uprostřed dynamických vodních krajin tzv. Antropocénu.