Inspirační fórum

Monika Hanych

Monika Hanych
Právnička s lidskoprávním zaměřením

Monika Hanych je právnička se specializací na lidská práva, svobodu projevu a nové technologie. Působí jako vědecká pracovnice a vyučující na Katedře ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity. Pracovala v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva nebo Kanceláři veřejné ochránkyně práv. Vede českou delegaci ve výboru Rady Evropy pro umělou inteligenci a lidská práva, kde vyjednává o budoucí mezinárodní regulaci v této oblasti.