Inspirační fórum

Naďa Johanisová

Naďa Johanisová
Ekonomická ekoložka, environmentalistka

Naďa Johanisová vystudovala biologii na UK, brzy se ale zaměřila na ekonomické souvislosti environmentální krize, na kritiku ekonomie středního proudu, na teorii nerůstu a ekonomické alternativy v teorii a praxi. Je autorkou knih Ekonomičtí disidenti a Ekologická ekonomie. Působí v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě spolupracuje s časopisem Sedmá generace.