Inspirační fórum

Ondřej Hrách

Ondřej Hrách
Lektor v oblasti AI

Ondřej Hrách vystudoval translatologii na FF UK, ve svém rigorózním výzkumu se zabýval interdisciplinárním pohledem na strojový překlad. Působil jako lingvista v oblasti konverzační AI – v akademickém týmu Alquist a ve firmě PromethistAI, která vyvíjí chytré digitální persony zaměřené na oblast well-beingu. Od roku 2021 se věnuje projektu Aignos, v rámci kterého pořádá vzdělávací workshopy, přednášky a semináře o umělé inteligenci.