Inspirační fórum

Umělá inteligence a dezinformace? Klíčové je kritické myšlení

Ondřej Hrách

rozhovor

2 min

PDFikona download

Rozhovor  s textovým generátorem ChatGPT.

V souvislosti s blížícími se volbami se množí obavy, že do nich silně zasáhne generativní umělá inteligence (AI) – ať už jde o vytváření lživých či manipulativních textů, obrázků nebo videí. Jsou podle vás tyto obavy na místě?

Ano. Pokud nejsou lidé informováni o možnostech technologií a nejsou schopni rozpoznat autentický obsah od AI-generovaného, může to mít vliv na veřejné mínění a narušit důvěru v informační zdroje. Důležitá je edukace a větší transparentnost v oblasti médií.

AI ale už nyní generuje tak kvalitní výstupy, že je pro člověka prakticky nemožné je rozeznat.

To je pravda. Zvyšuje se tím riziko zneužití, protože AI-generovaný obsah může být prezentován jako autentický. Proti tomuto trendu je důležitý vývoj nástrojů a metod, které dokážou detekovat AI-generovaný obsah, stejně jako vzdělávání veřejnosti v tom, jak být kritickými spotřebiteli informací.

Je tahle situace ale vůbec něčím novým? Dezinformace tady přece byly vždycky.

Máte pravdu, dezinformace jsou staré jako samotná komunikace. To, co je však nové, je rychlost, měřítko a sofistikovanost, s jakou mohou být dnes dezinformace vytvářeny a šířeny pomocí AI. Zatímco dříve bylo potřeba času a lidských zdrojů k vytvoření přesvědčivých falešných informací, dnes může AI generovat velké množství dezinformačního obsahu v krátkém čase. Navíc digitalizace a sociální média zvyšují rychlost a rozsah jejich šíření.

Jakým mottem by se lidé měli řídit?

„Důvěřuj, ale prověřuj.“ Vždy je dobré být skeptický k informacím, zejména pokud pocházejí z neznámých zdrojů, a věnovat čas ověřování faktů a kontextu předtím, než je šíříme dále. V dnešní digitální době je kritické myšlení klíčové.