Inspirační fórum

Ondřej Lánský

Ondřej Lánský
Sociolog a sociální teoretik

Ondřej Lánský se zabývá vztahem politiky a společnosti. Soustředí se na analýzy role oligarchie a elit v současném světě. Konkrétně se také zaměřuje na vliv teorií elit v českém a středoevropském sociálním a politickém myšlení. Zabývá se postkoloniálním myšlením a kritickou teorií. Vede katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK a Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR. Je autorem knihy Je třeba zavrhnout liberalismus? (2015).