Inspirační fórum

Patricia Churchland

Patricia Churchland
Filozofka

Průkopnice na poli neurofilozofie – oboru, který filozofické problémy promýšlí ve světle vědeckých poznatků o fungování lidského mozku. Churchland tedy vychází z předpokladu, že naše mentální procesy mají základ v neurobiologických mechanismech. Ve své nejnovější knize Svědomí: původ morální intuice dochází k závěru, že i svědomí je produktem evolučního vývoje mozku a určitou morální intuicí tak nedisponují pouze lidé, ale i ostatní savci. V kontextu úvah o svobodě je její přístup inspirativní nejen v tom, že připouští určitou míru neurobiologické (a tím genetické) podmíněnosti našich hodnot (a tedy politického přesvědčení), ale také v tom, že nabízí nový pohled na otázku svobodné vůle. Podle Churchland nelze její existenci odmítnout jen proto, že jsou naše rozhodnutí podmíněna řetězcem předcházejících jevů, je podle ní nicméně užitečnější bavit se o sebekontrole.