Inspirační fórum

Pedro F. Neto

Pedro F. Neto
Antropolog, architekt a filmař

Pedro F. Neto v současné době působí jako výzkumný pracovník na Institutu sociálních věd Lisabonské univerzity (ICS-ULisboa). Ve své odborné a tvůrčí práci se mimo jiné věnuje tématům hranic, nuceného vysídlování, sociální a prostorové segregace.