Inspirační fórum

Petr Šimon

Petr Šimon
Kulturní manažer

Petr Šimon je předsedou Alliance Française de Plzeň. Nepřetržitě od roku 2008 se zapojuje do aktivit souvisejících s Evropskými hlavními městy kultury, kde se věnuje zejména otázkám evropské a mezinárodní dimenze a spolupráce. Spolupracoval mimo jiné s EHMK Plzeň 2015, Novi Sad 2022 a kandidátským městem Tampere z Finska. Od nedávné doby jeho kroky směřují čím dál častěji do Liberce, jelikož je součástí tamního kandidátského týmu na EHMK 2028. Kromě výše uvedeného pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni, kde má na starost činnosti spojené s přípravou Plánu rovných příležitostí.