Inspirační fórum

Philipp Staab

Philipp Staab
Sociolog práce

Philipp Staab je profesor sociologie budoucnosti práce na Humboldtově univerzitě v Berlíně působící v projektu Einstein Center Digital Future (ECDF). Jako sociolog se zabývá otázkami technologické změny, práce, politické ekonomie a sociální nerovnosti.