Inspirační fórum

Sara Imari Walker

Sara Imari Walker
Teoretická fyzička a astrobioložka

Sara Imari Walker je teoretická fyzička a astrobioložka, která se ve své práci zabývá především otázkou toho, zda existují „zákony života“, které by mohly univerzálně popisovat život na Zemi i na jiných planetách. Cílem jejího výzkumného programu je proto pochopit, jaké nové fyzikální zákony by mohly být objeveny, jak živé vzniká z neživého a jak bychom mohli život rozpoznat. Působí jako profesorka na Arizona State University, kde je také zástupkyní ředitele centra Beyond Center for Fundamental Concepts in Science a vede výzkumný tým, který se zabývá otázkou původu, zákonitostí a možných podob života.