Inspirační fórum

Šárka Zahálková

Šárka Zahálková
Výtvarnice, animátorka a lektorka

V současnosti působí jako kurátorka pardubické městské galerie GAMPA. Je členkou několika platforem, jimiž v nějakém smyslu prorůstají principy nerůstového uvažování a praxe; kolektivu Offcity, s nímž se podílela např. na vzniku zvukové instalace do Česko-slovenského pavilonu na Bienále architektury 2012,  platformy CENSE – Central European Network for Sonic Ecologies, Spolku Skutek a iniciativy Nerůst v kultuře.  Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru. Absolvovala Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v New Yorku a několik dalších zahraničních tvůrčích i kurátorských stipendií.