Inspirační fórum

Soňa Ehlerová

Soňa Ehlerová
Astronomka

Soňa Ehlerová je astronomka zabývající se galaxiemi a mezihvězdným materiálem. Působí jako výzkumná pracovnice na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, zastupuje Česko v Mezinárodní astronomické unii v oblasti popularizace a je členkou Evropské jižní observatoře.