Inspirační fórum

Tereza Matějčková

Tereza Matějčková
Filozofka a pedagožka

Tereza Matějčková je filozofka a vysokoškolská pedagožka. Vyučuje na Ústavu filosofie a religionistiky Univerzity Karlovy, kde je odbornou asistentkou. Zaměřuje se především na německou klasickou filosofii a filosofii náboženství. Od roku 2016 je členkou redakční rady Filosofického časopisu, působila také v nakladatelství OIKOYMENH. V roce 2018 vydala revidovanou verzi svojí disertační práce o vůdčí osobnosti německé idealistické filozofie pod názvem Hegelova fenomenologie světa. Příležitostně překládá, naposledy například komiksový životopis Tři útěky Hanny Arendtové Kena Krimsteina.