Inspirační fórum

Tomáš Daněk

Tomáš Daněk
Výzkumník a pedagog

Tomáš Daněk je vysokoškolský pedagog a interdisciplinární výzkumník. Působí na Katedře rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se environmentální filosofii a etice, proměnám západního myšlení o přírodě a antropologii a sociologii ve vztahu k rozvojovým tématům.