Inspirační fórum

Václav Hradilek

Václav Hradilek
Hydrolog

Václav Hradilek působí jako specialista na modelování hydrologických jevů v krajině v rámci Centra pro půdu, vodu a krajinu při České zemědělské univerzitě v Praze, které vzniklo za účelem účinnějšího boje se suchem a povodněmi na poli výzkumu, vzdělávání, projekce i realizací krajin adaptovaných na podmínky klimatických změn. Mimo to se zabývá ochranou práv pacientů, je předsedou pacientské organizace SMÁci, z.s., která sdružuje pacienty a pacientky se spinální svalovou atrofií, jejich blízké a pečující osoby, a členem Poradního orgánu ministra zdravotnictví pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění.