Inspirační fórum

Vendula Menšíková

Vendula  Menšíková
Koordinátorka iniciativy Síť k ochraně demokracie

Vendula Menšíková je koordinátorkou iniciativy Síť k ochraně demokracie v Rekonstrukci státu, věnuje se participaci občanské společnosti a demokratickým inovacím. Participativní procesy podporuje po analytické a facilitační stránce, zabývá se tématem participace dětí a výchovně-vzdělávacími aktivitami posilujícími demokratickou kulturu. Vystudovala mezinárodní vztahy a v roli analytičky působila v Centru občanského vzdělávání při Fakultě humanitních studií UK, civic tech společnosti a think-tanku zabývajícím se globálním rozvojem. Výchově ke globálnímu občanství se věnuje také ve skautu, kde řeší výzvy spojené s klimatickou krizí a podporuje týmy, které chtějí posilovat udržitelnost skautských akcí.