Inspirační fórum

Veronika Matějková

Veronika Matějková
Teoložka

Veronika Matějková aktuálně studuje doktorát na HTF UK se zaměřením na praktickou teologii, konkrétně se zabývá katechezí (náboženským vzděláváním) dospělých. Zájem o vzdělávání se odrazil i v jejích již dokončených studiích v oboru sociální a speciální pedagogiky (FF a PEDF UK). Její domovskou církví je Církev československá husitská (CČSH), kde působí mimo jiné jako referentka na odboru ekumeny a vnějších vztahů.