Inspirační fórum

Viktor Třebický

Viktor Třebický
Ekolog

Viktor Třebický se dlouhodobě zabývá ekologií, ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem. Tyto obory vystudoval Karlově Univerzitě v Praze a na UJEP v Ústí nad Labem. V dizertační práci se zabýval vazbou mezi turismem a ochranou přírody v národním parku Šumava. Působil v Ústavu pro ekopolitiku a od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj. Od roku 2013 je činný v neziskové organizaci CI2, o.p.s., kterou spoluzaložil, a jejímž cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci se soukromou sférou, veřejnou správou, ale i se vzdělávacími institucemi a veřejností.