Inspirační fórum

Vít Růžička

Vít Růžička
Výzkumník a umělec v oblasti AI a strojového učení

Vít Růžička je doktorandem na katedře  informatiky Oxfordské univerzity. V roce 2018 se zúčastnil výzkumné stáže na Carnegie Mellon University ve skupině Franze Franchettiho, o rok později na Spolkové vysoké technické škole v Curychu ve skupině EcoVision. V současnosti spolupracuje jako vědecký poradce s Frontier Development Lab na tématech spojených s umělou inteligencí a klimatickou změnou. Svou uměleckou tvorbu v oblasti umělé inteligence pravidelně vystavuje na konferencích o počítačích a AI (např. NeurIPS a CVPR). Na 27. MFDF  Ji.hlava promítne svůj první experimentální film vytvořený pomocí AI.