Inspirační fórum

Vladimír Turner

Vladimír Turner
Interdisciplinární umělec

Vladimír Turner je interdisciplinární umělec, který pracuje s filmem, instalací, veřejným prostorem a prvky performance a umění propojuje s aktivismem. Absolvoval audiovizuální studia na FAMU a studoval v Ateliéru intermediální konfrontace na VŠUP. Ve své tvorbě ukazuje problematické momenty antropocénní civilizace – zakletý mechanismus spotřeba-produkce, lživost marketingových strategií, těžba neobnovitelných zdrojů, devastace krajiny, masový turismus, gentrifikace nebo bezdomovectví. Je spoluautorem krátkometrážních dokumentárních filmů Funeral (2016), Guestlist (2020) nebo Propojme se včera (2023).