Inspirační fórum

Weronika Zalewska

Weronika Zalewska
Transmediální umělkyně a výzkumnice

Weronika Zalewska je transmediální umělkyně, výzkumnice, básnířka a studentka Nizozemského institutu umění. Hlavními oblastmi jejího zájmu jsou feministický materialismus, toxická vtělení (toxic embodiments) a feministické a dekoloniální pohledy na lidskou a více-než-lidskou biopolitiku. Zajímá se o rozvoj experimentálních jazyků, které mohou pomoci prohloubit porozumění více-než-lidským spletencům. Věnuje se také videoartu jako prostředku vyprávění příběhů různého rozsahu a porozity na pomezí dokumentu, spekulativní fikce, geoantropologie a kritických vědeckých studií. Její práce byly vystaveny v Muzeu moderního umění ve Varšavě, BWA Dizajn ve Vratislavi, Galerii Arsenał v Białystoku a na Bienále performativního umění ve Vilniusu.