Inspirační fórum

Jeanette Hofmann: Jak zkrotit digitální giganty

Nejen energetika, ale čím dál více i digitální sféra vyvolávají naléhavé otázky zpochybňující populární koncept nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Naše data sbíhající se v rukou digitálních korporací, které se dokáží účinně bránit veřejné kontrole a státním regulacím, mohou být rozbuškou. Německá profesorka digitální politiky Jeanette Hofmann se zabývá tím, jak propojit fungování digitálních korporací se zájmy demokratických společností, a co mohou naše instituce dělat. V podcastu ji provází výzkumnice na poli společenských dopadů digitálních technologií Kateřina Smejkalová z pražského zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung.

Jeanette Hofmann se na Inspiračním fóru účastnila debaty “Krocení divých dat" spolu s vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR Alžbětou Krausovou a ředitelem Masarykovy demokratické akademie Vladimírem Špidlou. Debatu moderovala publicistka a vědecká pracovnice u německého veřejného think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung Kateřina Smejkalová. Záznam celé diskuze si můžete pustit v originálnímčeském znění.

Tato epizoda byla původně vydaná 1. června 2022.