Inspirační fórum

TZ: Inspirační fórum zve na jídlo, vodu, vesmír, komunity a AI

Debaty, přednášky, rozhovory, umění a nově i participativní program nabídne letošní Inspirační fórum. Po dobu pěti dní přinese pět současných klíčových témat. Debatovat se bude o jídle, vodě, vesmíru, umělé inteligenci a komunitách. „Na Inspiračním fóru se nesnažíme jen reflektovat aktuální problémy, ale hledáme také cesty k jejich řešení a směry pro budoucnost. Spojujeme vědu, filozofii, myšlení a fantazii, abychom mohli zformovat vize lepšího světa pro všechny,“ říká vedoucí Inspiračního fóra Tereza Swadoschová a upozorňuje hned na první letošní téma, kterým bude jídlo. „Když mluvíme o udržitelnosti, musíme v první řadě mluvit o potravinách. Jídla se zřeknout nelze. A proto jsme se na jídlo a témata s ním spojená zaměřili. S jídlem se na letošní Ji.hlavě potkáte skrze konkrétní lokální suroviny, ale budeme se zabývat také jeho sociální funkcí třeba skrze potravinový odpad a nakládání s ním,“ říká Swadoschová.

Druhý festivalový den se bude věnovat vesmíru. Hosté*ky se budou ptát na to, zda je vesmír živý nebo jaké má hranice. Zamyslí se třeba také nad tím, jestli se bude o vesmír válčit. O tématu bude diskutovat například antropoložka a analogická astronautka Lucie Ráčková, která se zaměřuje na výzkum stresu člověka v izolačních experimentech: u zaměstnanců univerzity během pandemie, u polárníků na Antarktidě a také na několika cvičných vesmírných misích.

Třetí festivalový den se bude věnovat vodě. Kde má voda začátek a konec? Komu patří? Jaký je život pod vodní hladinou a jaké dopady na něj má hlubokomořská těžba? „Víme, že dopady hlubokomořské těžby budou významné a dlouhotrvající. Škody, které těžba napáchá na tamějších ekosystémech, budou prakticky nezvratné. A to je něco, co si lidstvo nemůže dovolit,“ říká k tématu mořská bioložka a další hostka fóra Patricia Esquete, která studuje biodiverzitu mořských a sladkovodních ekosystémů.

Nad tématem komunit se v rámci diskusí Inspiračního fóra zamyslí polský sociolog Jan Sowa. Pomůžou komunity překonat aktuální krize? Mohou zajistit spravedlivější budoucnost? Mohou komunity nahradit stát? „Upřímně řečeno, skutečná revoluce se musí odehrát proti nám. My všichni z nespravedlivého rozdělení zdrojů na planetě profitujeme, bez ohledu na to, co si myslíme,“ říká Sowa.

V programu nechybí ani téma umělé inteligence: jak její rozvoj ovlivní fungování současného světa? Diskutovat bude například spisovatel a publicista Paris Marx, který se věnuje politice technologií. V rámci tématu se budou hledat odpovědi na otázky, zda lze AI vůbec efektivně regulovat, zda představuje riziko a jaké budou dopady na lidskou práci. „To, jak se umělá inteligence vyvíjí a zavádí, odpovídá zájmům korporací a vlád, nikoli potřebám a vůli široké veřejnosti,“ říká Marx.

TZ ve formátu Word
TZ ve formátu PDF