Inspirační fórum

Boj o digitální prostor

O digitálním prostoru mezi demokratizací a komunitou, a konzumem a ziskem

Panelová debata

Do nedávna jsme si internet a digitální technologie spojovali s rovným přístupem a šancemi, demokratizací nebo transparentností. S narůstajícím vlivem globálních korporací v něm zesílily principy kapitalismu, a to s mnohem vyšší intenzitou, než bylo zvykem ve fyzickém prostoru. Existují nástroje, kterými lze digitální prostor posunout směrem k realizaci občanství, komunitního života a demokratických principů? Jak společně těžit a nenechat se vytěžit?

Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovou demokratickou akademií.

Vystupující

Moderuje