Inspirační fórum

Třetí setkání IF Lab 2023/24 na bratislavském Sensoriu

Třídenní rezidence se tentokrát konala na pozadí festivalu Sensorium, platformy pro tvůrčí setkání propojující nové přístupy v současné hudbě a mezioborové tvorbě. Vedle dalšího vývoje projektů a konzultací s tutorkami se program setkání zaměřil na možnosti komunikace výzkumu prostřednictvím umění, čemuž se věnoval workshop s vizuálním umělcem Andrásem Czefalvayem. Mezioborové týmy veřejnosti poprvé představily své připravované projekty veřejnosti a následně je konzultovali s guest kritiky.

Workshop s Andrásem Czefalvayem

Workshop s vizuálním umělcem Andrásem Czefalvayem se věnoval možnostem komunikace hlavní myšlenky projektů a hledal cesty, jak je posílit skrze využitá média.

Veřejný showcase

Veřejná prezentace publiku festivalu Sensorium, jehož součástí byli i studenti místní umělecké školy, byla skvělou příležitostí vyzkoušet, zda se připravovaným projektům daří zprostředkovat hlavní myšlenku uměleckého výzkumu širokému publiku.

Konzultace s guest kritiky a kritičkou

Po prezentacích se skupiny setkaly se třemi hostujícími odbornými kritiky, kteří se zabývají prolínáním umění, digitální kultury a technologií: Lucií Dubačovou, kulturní stratéžkou a kurátorkou zaměřující se na digitální umění a kulturu, Jaroslavem Kyšou, umělec pracujícím v oblasti vizuálního umění a Igorem Rjabinine, vývojářem, výzkumníkem a nadšencem do open-source, který se zajímá o přesahy mezi matematikou, uměním a programováním. Jejich zpětná vazba se zaměřila na zamýšlený formát prezentace jednotlivých uměleckých projektů v galerii Display během skupinové výstavy (včetně jazyka, vizuálního jazyka, metafor).

Sound performance

V rámci večerního programu Sensoria představila trojice umělců Mae Lubetkin, Kosmas Dinh a Michal Mitro zvukovou část díla Amphibious Tremology, která rekontextualizuje akt naslouchání od jeho zvukové podstaty k pozorování a sonifikaci tzv. vibroscapes.

Inspiration Forum Lab pořádají Inspirační fórum ji.hlavského festivaluKersnikova InstituteSensorium ve spolupráci s Display – Asociací pro výzkum a kolektivní praxi.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem kultury České republiky a Státním fondem kultury České republiky.