Inspirační fórum

Alena Malíková

Alena Malíková
Ochránkyně půdy

Alena Malíková vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně (dnes Mendelova univerzita), po působení ve státní správě (ochrana přírody, zemědělská agentura) pracovala v Bioinstitutu, o.p.s. Olomouc. V současné době je velmi aktivní důchodkyní.