Inspirační fórum

Bohumil Melichar

Bohumil  Melichar
Historik

Bohumil Melichar se věnuje moderním a soudobým dějinám se zvláštním zaměřením na problematiku radikálních politických stran a hnutí. Je doktorandem Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Spolupracuje či spolupracoval s Ústavem pro studium totalitních režimů, Historickým ústavem Univerzity v Hradci Králové, Filosofickým ústavem Akademie věd ČR či Národním muzeem. Jeho texty se objevily v kulturním čtrnáctideníku A2 a na portálech iliteratura.cz a a2larm.cz.