Inspirační fórum

Daniel Bunda

Daniel Bunda
Poradce a lektor

Poradce pro adoptované romské děti vyrůstající v neromském prostředí a moderátor inspirativních rozhovorů s mladými Romy*kami AKANA/Teraz. Studoval na mezinárodní střední škole LEAF Academy v Bratislavě a působil v neziskové organizaci DigiQ, která se věnuje výchově k digitálnímu občanství, kde se zaměřoval na dezinformace, kyberšikanu a projevy nenávisti v online prostředí. Jako dobrovolník se věnoval zážitkovému vzdělávání v neziskové organizaci Eduma, jejímž cílem je vytvářet příležitosti pro rozvoj znevýhodněných skupin ve společnosti. V roce 2018 přednášel na půdě OSN jako ambasador pro národní priority o vzdělání a sociální inkluzi. Od dětství se zabývá programováním.