Inspirační fórum

Skutečné svobody zatím nebylo dosaženo

O nedostačujících formách svobody

panelová debata

I když je náš svět v mnohém svobodnější než ten, ve kterém žily minulé generace, stále je pro mnohé zkušeností nesvobody. Četné skupiny obyvatel čelí diskriminaci, ekonomické nesvobodě. Navíc před námi leží zásadní výzvy, jejichž řešení bude mít nevyhnutelně dopad i na naše svobody – globální nerovnosti, války, klimatická krize, nepředpověditelný rozvoj technologií. Jak lze svobodu nově promýšlet tak, abychom byli schopni jim efektivně čelit a zároveň budovali svobodnější budoucnost pro všechny? Jak tyto výzvy pojmout v evropském kontextu? A jak se daná témata aktuálně odráží v agendě unijních institucí?

Za podpory Zastoupení Evropské komise v České republice, Evropského parlamentu a Pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung.

Debatu v původním znění (česky a anglicky) si můžete pustit tady.

Hosté*ky

Moderuje