Inspirační fórum

David Tichý

David Tichý
Architekt, pedagog a teoretik architektury

Ve své praxi se věnuje projekční činnosti a je docentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zabývá oblastí bydlení, dlouhodobě se věnuje aspektům různých forem bydlení v kontextu udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení. Je spoluzakladatelem Centra kvality bydlení, kde se věnuje poradenství v oblasti obytného prostředí a politiky bydlení a členem poradního sboru Výboru pro bydlení EHS OSN v Ženevě. Je spoluautorem Pražských stavebních předpisů a mnoha publikací o bydlení.