Inspirační fórum

Jihlavská bytová revoluce

O participativním bydlení

panelová debata

Hypotéky jsou nedostupné, nájemní bydlení skupují investiční fondy, energie jsou drahé a ekologická výstavba také. Může být bydlení ještě někdy dostupné a udržitelné? Město Jihlava hledá ve spolupráci s mezioborovým sociálně-vědeckým a architektonickým týmem možnosti, které nabízí participace obyvatel v bydlení – připravit projektový záměr, vytvořit spolek či družstvo, společně financovat výstavbu, sdílet vybavení a prostory. Debata o možnostech participativního bydlení v Jihlavě se zaměří na plánované aktivity města a představí i dosavadní data o preferencích a potřebách obyvatel českých měst v otázkách spolupráce a sdílení.

Ve spolupráci s projektem Participativní bydlení, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Prostředí pro život.

Hosté*ky

Moderuje