Inspirační fórum

Eliška Koldová

Eliška Koldová
Studentka práv, feministka a aktivistka

Je redaktorkou web magazínu Druhá směna, jehož cílem je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost. Spolupořádala český Reclaim Pride –⁠ Pochod za rovnost, který usiloval o inkluzivní a intersekcionální protestní prostředí. Je členkou brněnského feministického kolektivu Sdruženy a příležitostně přispívá do Alarmu.