Inspirační fórum

Ivana Málková

Ivana Málková
Pedagožka

Ivana Málková je ředitelka základní školy v Jihlavě. Jedná se o školu rodinného typu s menším počtem žáků, která je v krajském městě ojedinělá. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na speciální pedagogiku. Ve školství se pohybuje už od roku 1991, nejprve působila jako vychovatelka v internátě Zvláštní školy internátní, později jako učitelka. V současnosti je také školní metodičkou v oblasti prevence sociálně patologických jevů a školní koordinátorkou inkluze. Práce ve školství ji inspiruje a naplňuje, snaží se být součástí rozvoje osobnosti dětí a podpořit každé dítě tak, aby zažilo úspěch.