Inspirační fórum

Co teď ve školství a vzdělávání?

Panelová debata

Školství stále příliš kopíruje potřeby doznívající průmyslové éry a stylem a náplní výuky jen pomalu odráží svět, v němž jde zejména o schopnost a ochotu učit se průběžně, propojovat obory lidských činností, mít empatii vůči druhým a orientovat se ve světě digitálních technologií. Svět, který je plný výzev a potřebuje mnoho neotřelých řešení. Co máme žádat po nastupujících politicích?

Vystupující

Moderuje