Inspirační fórum

Josef Sklenář

Josef Sklenář
Farmář

Josef Sklenář je zakladatel Biofarmy Sasov, která funguje od roku 1991 a od roku 1999 je certifikována jako Uznaný podnik ekologického zemědělství. Činnost na farmě je pestrá – každý rok se zde pěstuje kolem dvaceti různých druhů plodin, funguje tu malá bioplynová stanice, chovají tu přeštická černostrakatá prasata a pastevně skot masných plemen. Součástí farmy jsou od roku 2010 také biojatka. Produkty farmy byly několikrát oceněny v bio gastronomických soutěžních kategoriích.