Inspirační fórum

Juraj Zamkovský

Juraj Zamkovský
Environmentalista

Juraj Zamkovský je zakladatel občanského sdružení Priatelia zeme – Centrum pre podporu mistného aktivismu (CEPA). Zaměřuje se na programy podporující občanské aktivity a pomáhá komunitám ohroženým komerčními zájmy a popularizuje téma udržitelného rozvoje. Vede program usilující o energetickou soběstačnost regionu Poľana.