Inspirační fórum

Leonhard Müllner

Leonhard Müllner
Vizuální umělec, režisér a herní teoretik

Momentálně působí v pseudo-marxistické mediální guerille Total Refusal – kolektivu umělců, kteří pracují s mainstreamovými videohrami, intervenují do nich a apropriují je. Müllner se ve své práci zabývá mantinely, které gameplay v digitálním prostoru ustavuje a jejich ideologickým pozadím. Zajímají ho možnosti překročení těchto omezení, vzepření se pravidlům i cílům hry a tvorby nové herní reality. Neposlušnost vnímá jako jeden z nejdůležitějších nástrojů demokracie a její emancipační potenciál testuje v rámci svého díla.