Inspirační fórum

Za herní plán

O politice ve videohrách

artist talk

Videohry jsme si zvykli vnímat jako pouhou zábavu. Politický rozměr v nich vidíme snad jen v debatách o zobrazování násilí. Total Refusal je umělecký kolektiv, který zkoumá političnost, jíž je nejvýdělečnější zábavní médium dneška prodchnuto. Jaký vliv má současná politická ekonomie na masová média, a tím i na utváření a potvrzování společenských hodnot? A jak lze tyto hegemonní pohledy na svět umělecky a ideologicky dekonstruovat a znovu využít? Rakouská „pseudomarxistická mediální guerilla“ Total Refusal zkoumá tyto otázky z mnoha různých úhlů, vždy však s vědomím, že videohry lze chápat jako ztělesnění pozdně kapitalistické mediální tvorby, kde jsou marketingovými aparáty spoluvytvářeny kulturní narativy formující politický konsenzus.

Za podpory Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice a Masarykovy demokratické akademie.

Host

Moderuje