Inspirační fórum

Lucie Fuková

Lucie Fuková
Bývalá členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Lucie Fuková je koordinátorka Regionálního centra podpory zdraví pro Pardubický kraj fungující v rámci Státního zdravotního ústavů. Vystudovala sociální antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a během studií měla příležitost pobýt ve Francii a seznámit se životem kočujících Romů a to nejen ve Francii. Pracovala jako romská poradkyně na Magistrátu města Pardubic a po studiích v zahraničí a stáži v Evropské komisi začala pracovat pro Úřad vlády ČR jako koordinátorka evropského programu pro rovné příležitosti. Do roku 2020 byla členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Je občansky a politicky se angažující Romkou, která se dlouhodobě věnuje participaci Romů v politice a integraci Romů.