Inspirační fórum

Co teď s lidskými právy a rovností?

Panelová debata

Nejen poslední volby u nás (i jinde) ukazují, jak vratký je sociální smír. Nejmenším společným jmenovatelem společenských konfliktů je chudoba. Jsou to ale také nerovné příležitosti, kterými trpí řada sociálních skupin, jež mají menší šanci uplatňovat svá práva, žít důstojně a těšit se společenskému uznání. Jelikož se jedná o zásadní předpoklady soudržnosti společnosti, pokusíme se společně zformulovat, jaké kroky po nově zvolených politicích žádat.

Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

Vystupující

Moderuje