Inspirační fórum

Ndoni Mcunu

Ndoni Mcunu
Výzkumnice v oblasti klimatu

Ndoni Mcunu byla výzkumnice zaměřený na změnu klimatu, zemědělství a biologickou rozmanitost. Byla také zakladatelkou a výkonnou ředitelkou neziskové organizace Black Women in Science, jež si klade za cíl podporovat opatření, která povedou ke zvýšení počtu mladých afrických vědkyň a výzkumnic.