Inspirační fórum

Ndoni Mcunu: Máme vlastní know-how

Stejně jako zbytek světa hledá i Afrika způsoby, jak hospodaření s půdou adaptovat na měnící se podmínky v kontextu klimatické změny. Podle jihoafrické výzkumnice Ndoni Mcunu však mají afričtí farmáři na co navázat, s náročnějším podnebím se totiž potýkají dlouhodobě, a tak mají jisté know-how, které může být užitečné nejen pro zdejší vědeckou komunitu, ale i pro zbytek světa. Prostřednictvím tohoto tématu se tak dostává k obecnějším otázkám zastoupení, komunikace a moci, z nichž si můžeme mnoho vzít i pro náš středoevropský kontext, a to nejen co se klimatické změny týče.

Ndoni Mcunu se na Inspiračním fóru účastnila diskuze „Za Afriku chladnější“, ve které spolu s ní vystoupili také Barbora Šedová, výzkumnice, která se zaměřuje na mechanismy klimatických dopadů na lidskou migraci, nerovnosti a riziko konfliktů v rozvojových zemích a Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky. Záznam celé diskuze si můžete pustit v českém nebo anglickém znění.

Tato epizoda byla původně vydaná 7. dubna 2021.