Inspirační fórum

Nikola Benčová

Environmentalistka

Nikola Benčová je environmentalistka. Vystudovala performativní umění, mezinárodní vztahy a je doktorandkou na katedře Environmentálních studií Masarykovy univerzity. Působí jako externí redaktorka Radia Wave a je členkou kolektivu za klimatickou spravedlnost Limity jsme my, kde koprodukuje podcast Trhlina. Věnuje se vnášení témat tělesnosti a setkávání se s více než lidským světem do akademického světa. Zajímá ji propojení konkrétní duchovnosti s tělesností a to, jak se výzkum tělem a tělesná představivost dají brát jako rovnoprávný zdroj poznání pro vznikající svět, ve kterém se učíme jemně soužívat s krajinou, která nás vyživuje.