Inspirační fórum

Meze lidské živočišnosti a živočišné říše

O vztahu člověka ke všemu, co ho obklopuje (v angličtině)

Úvodní řeč + rozhovor

Naše klima spěje ke katastrofě, biosféra se dostala do spirály vyčíslitelných ztrát, což jasně ukazuje, že je nutné změnit náš vztah k živoucí krajině. Příliš dlouho jsme ignorovali divokou inteligenci našich těl a za primární zdroje pravdy považovali technologie, které udržují od živočišné přírody distanc. Prozkoumáme způsoby myšlení, které tento odstup narušují a možnosti komunikace, jež by lidstvu pomohly vstoupit do mnohem důvěrnějšího vztahu s „více než lidským“ světem. Vydáme se na průzkum pozemských hlubin smyslové zkušenosti a ekologických rozměrů komunikace a jazyka.

Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

Vystupující

Moderuje