Inspirační fórum

Pavla Špondrová

Pavla Špondrová
Právnička a socioložka

Pavla Špondrová je právnička a socioložka. Je spoluautorkou knihy Mužské právo. Pracovala na Úřadu vlády v Sekci pro lidská práva, během českého předsednictví vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt 22 procent k rovnosti týkající se rovného odměňování. Nyní pracuje jako asistentka soudce na KS v Praze na insolvenčním úseku. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem (Liga lidských práv, Fórum 50 %, Otevřená společnost), snaží se být v kontaktu s akademií (např. NKC-Gender a věda, katedra genderových studií Fakulty humanitních studií UK nebo Pedagogická fakulta UK) či se účastní jednání poradních orgánů vlády.