Inspirační fórum

Petr Kubala

Petr Kubala
Sociolog

Pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd a jako redaktor experimentálního časopisu CEDIT. Působí na oddělení socio-ekonomie bydlení, kde se odborně zabývá globální krizí dostupnosti bydlení a jejími dopady na mladé dospělé v České republice. Věnuje se rovněž participativnímu či kolaborativnímu bydlení a vlivu domácích „smart technologií“ na mocenské vztahy. Mimo svou odbornou činnost v oblasti participativního bydlení je také členem skupiny, která se snaží o vytvoření participativního bydlení v Brně.