Inspirační fórum

Sarah Komasová

Sarah Komasová
Statistka a analytička

Sarah Komasová působí v analytickém ústavu STEM, v Experimental Lab for International Security Studies při Katedře mezinárodních vztahů FSV UK a na Ústavu letecké dopravy na Dopravní fakultě ČVUT. Zaměřuje se na hodnocení kvality života, sociologický kontext bezpečnosti a zahraničních vztahů v české společnosti a metodologické otázky analýzy dat. Podílela se na řadě programů aplikovaného výzkumu se zaměřením na tyto oblasti včetně mapování kvality života v obcích. Absolvovala doktorské studium mezinárodních vztahů se zaměřením na bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově.